Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen inviterer til NTP-seminar om godstransport og lansering av veileder for energistasjoner 18. mars

 

Osloregionen inviterer den 18. mars til seminar om NTP 2025-36 med fokus på miljø- og klimavennlig godstransport og terminalstruktur på Østlandet.

Seminaret åpner kl. 12 med lansering av en nyutviklet veileder for etablering av energistasjoner for tungtransporten. Elin Såheim Bjørkli, ordfører Kongsvinger kommune og leder interessepolitisk utvalg Osloregionen, innleder lanseringen, mens fagpersoner fra blant annet Osloregionen, Norconsult og Grønt Landtransportprogram (GLP) presenterer innholdet i veilederen. Veilederen finner du her : Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport

Kl. 13 går vi over i et NTP-seminar om godstransport, der vi ønsker å belyse hvordan Osloregionen kan lykkes med overgang til miljø- og klimavennlig godstransport. Det diskuteres også behov for revurdering av ensidig satsing på Alnabruterminalen, og hvordan dette kan ivaretas i neste NTP. Vi får høre innlegg fra ledende fagfolk i blant annet NHO Logistikk og transport, Oslo Havn KF, Rambøll og Mosseregionens næringsutvikling AS

Kl. 14 går vi over til politiske innlegg fra både rikspolitikere og engasjerte ordførere i Osloregionen, mens seminaret avsluttes med en panelsamtale ledet av Osloregionens Eva Næss Karlsen kl. 15 – 15.30.

Dato: 18.03.2024

Tid: 11:30–15:30

Sted: Brød & Sirkus, Tordenskioldsgate 3

Vi serverer enkel lunsj.

Detaljert program og påmelding finnes her