Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Klimaseminar om kommunenes rolle mot lavutslippssamfunnet

Gode innlegg og engasjement for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 på Osloregionens klimaseminar 18. januar. Vi står foran en betydelig jobb og uten kommunenes innsats vil ikke Norge lykkes.

 

Den 18. januar arrangerte Osloregionen klimaseminar om kommunenes rolle på vei mot lavutslippssamfunnet 2050 og styringssystem i klimaarbeidet. Seminaret tok utgangspunkt i Klimautvalgets utredning som er sendt på høring. I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050.

Tusen takk til klima- og energiminister Andreas Bjelland Eriksen og til Oslos miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea for gode innlegg og deltakelse i politisk samtale om grønn bok, klimabudsjett og styringssystem. Tusen takk også til Ellen Bruzelius Backer, medlem av sekretariatet til Klimautvalget 2050 og Kjetil Bjørklund fra KS for gode innlegg og til Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune for god møteledelse.

Etter innledningene ble det tid til litt diskusjon, der vi stilte spørsmål om kommunene har virkemidlene for å ta en tydelig rolle for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Videre spurte vi hva er det viktigste kommunene trenger fra regjeringen for å lykkes med å gjøre sitt bidrag til å omstille seg til et lavutslippssamfunn. Og til sist var spørsmålet hva er de viktigste grepene/tiltakene for omstilling til et lavutslippssamfunn som bør løftes regionalt, fra fylkeskommune, kommuneregioner og/eller i Osloregionen. Det ble gode diskusjoner, nyttig og lærerikt for deltakerne og som innspill til arbeidet i Osloregionen IPR med høringssvar og klimaarbeidet mer generelt.