Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Workshop 8. mars – Krisen i Oslofjorden og næringsliv som virkemiddel

Startdato: 08.03.2024

Tid: 10:00–15:00

Sted: Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25

 

Velkommen til en workshop i regi av Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Ocean Industry Forum Oslofjord om krisen i Oslofjorden og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen, med andre ord «næringslivet som virkemiddel»

Næringslivet kan spille en nøkkelrolle i å løse krisen i Oslofjorden. For å sikre god miljøtilstand i både fjorden og tilknyttede vassdrag er det nødvendig med innovasjon, teknologi og nye løsninger for å redusere de negative effektene fra sektorer som avløp, landbruk og samferdsel. Samtidig er det også aktuelt å satse på næringsaktivitet som kan ha en positiv effekt på tilstanden i fjorden og vassdragene. Derfor bør offentlige myndigheter arbeide strategisk med næringsliv som virkemiddel for å løse krisen i Oslofjorden

Formålet med workshopen er å belyse næringslivet som virkemiddel for Oslofjorden og å løfte fram forslag til hvordan offentlige myndigheter og næringslivet kan samarbeide for å akselerere sistnevntes bidrag.

Til dette ønsker vi DEG fordi vi tror du har noe å bidra med, så vi håper du kan sette av denne dagen sammen med oss.

Invitasjon kan lastes ned her.

Detaljert program for workshopen presenteres etter vinterferien.

Det blir god bevertning.

Påmeldingen innen fredag 1. mars til tom.kleppesto@maritimt-forum.no