Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Styremøte i Osloregionen IPR 11. februar 2022

Startdato: 11.02.2022

Tid: 13:00–15:00

 

Digitalt styremøte i Osloregionen IPR den 11. februar 2022 kl. 13.00-15.00.

Teams-innkalling er sendt til alle styremedlemmer.

Innkalling og saksliste til styremøte 11. februar, 2022

Saksunderlag

Sak 2/22 Referat fra styremøte 3. desember 2022 

Sak 4/22 Ordførererklæring for klima og miljø 2022 – saksfremstilling

Vedlegg til sak 4: Ordførererklæring For Klima Og Miljø 2022

Sak 7/22 Osloregionens innspill til EU-kommisjonens mobilitetspakke

Sak 8/22 Uttalelse om Oslofjordrådet og til statsbudsjettet om Oslofjorden

Vedlegg til sak 8/22 – Brevet fra Ordførere for Oslofjorden

 

Ettersendt saker:

Sak 9/22 Fastlegeordningen er i krise (uttalelse fra Osloregionen)

Sak 10/22 Brev til Nærings-og Fiskeridepartementet og Finansdepartementet, økonomisk situasjon næringsliv

 

Ønsker du å følge møtet?
Send en epost til info@osloregionen.no og du vil bli tilsendt Teamslenken.