Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Styremøte 24. juni 2024

Startdato: 24.06.2024

Tid: 09:30–11:30

Sted: Oslo rådhus, Møteromsenteret (inngang sjøsiden)

 

Velkommen til styremøte i Osloregionen IPR:

Tid: 24. juni, kl 09.30-11.30

Sted: Oslo Rådhus, Møteromssenter (inngang sjøsiden)

Innkalling med saksliste til Styremøte 24 juni 2024

Saksunderlag:

Sak 29/24 Godkjenning av referat fra styremøtet den 26. april 2024

Sak 30/24  Utkast til referat fra styremøtet 26. april 2024

Sak 31/24  Osloregionens høringssvar til Naturrisikoutvalgets NOU 2024

Sak 32/24  Osloregionens høringssvar til SPR for arealbruk og mobilitet

Sak 33/24  Osloregionens høringssvar til SPR for klima og energi

Sak 34/24  Dagsorden for møte i representantskapet i Osloregionen IPR

Sak 35/24  Endring av samarbeidsavtalen for Osloregionen IPR

Sak 35/24 Vedlegg:

1) Høringsbrev med forslag til endringer i Samarbeidsavtale

2) Forslag til endringer i samarbeidsavtale, på høring mai 2024

Sak 36/24  Revidert budsjett 2024

Sak 37/24  Medlemskontingent 2025

Sak 38/24  Strategiske føringer for Osloregionen IPR 2025 – 2028

Sak 38/24 Vedlegg:

1) Strategidokumentet til behandling: Strategiske føringer 2025 – 2028 Osloregionen

2) Høringsuttalelser:

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Råde Kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Lørenskog Kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Mosseregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Kongsvingerregionen IPR

Høringsuttalelse -Strategiske føringer, Drammensregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Søndre Østfold IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Ringsaker kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Ringeriksregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Asker Kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Nittedal kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Kongsbergregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Rollag kommune