Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Stormøte – nye strategiske føringer for Osloregionen 5. mars

Startdato: 05.03.2024

Tid: 09:00–15:00

Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate, Oslo

 

Velkommen til  stormøte om nye strategiske føringer for Osloregionen 2025-2028

Representantskapet i Osloregionen IPR skal minst en gang pr fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet, i henhold til Samarbeidsavtalen. Styret har vedtatt at det skal legges opp til en bred prosess om prioriterte satsinger i samarbeidet.

Den 5. mars inviteres Osloregionens medlemmer (politisk og administrativt) til en heldagssamling med diskusjon om hvilke samfunnsutfordringer og trender man ser fremover og hva som bør være prioriterte satsinger for samarbeidet i Osloregionen for perioden 2025-2028. Resultatet fra samlingen vil være et viktig underlag for utkast til strategiske føringer som sendes på høring blant medlemmene.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist 23. februar.

Foreløpig program

  • Kaffe og registrering fra kl 0900. Programstart kl 0930
  • Velkommen og innledning v/Eirik Lae Solberg, styreleder og byrådsleder i Oslo kommune
  • Norge mot 2050, samfunnsutfordringer i Norge fremover og hvordan løse utfordringer i samarbeid (forvaltningsnivåer og på tvers av kommune og fylkesgrenser), innleder TBC
  • Om regionalt samarbeid og kommunenes rolle på vei mot nullutslippssamfunnet, v/Gro Sandkjær Hansen, professor by- og regionplanlegging
  • The Greater Oslo Region seen from an international perspective. Future challenges, opportunities for metropolitan areas and what the Oslo Region alliance need to prepare for, v/professor Greg Clark (UK)
  • Verksted med rundebordsdiskusjoner om hvilke samfunnsoppdrag er det viktig å samarbeide om i Osloregionen

Moderatorer og prosessledere: Eli Arnkværn Bryhni, Hamarregionen Utvikling og Dag Aanensen, Drammensregionen IPR

Om Osloregionen IPR

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Regionen har 2,3 millioner innbyggere og over 40 % av arbeidsplassene i Norge. Regionen står også for 40 % av de nasjonale klimagassutslippene på vei (2022). Regionen er en motor for nasjonal verdiskaping og vil være viktig for å nå nasjonale mål på klima, natur og miljø. Osloregionen har i dag tre faglige innsatsområder som medlemmene samarbeider om; Areal og transport, Klima og miljø, Konkurransekraft og attraktivitet.