Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Stormøte 5. mars – nye strategiske føringer for Osloregionen

Startdato: 05.03.2024

Tid: 09:00–15:30

Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate, Oslo

 

Velkommen til  stormøte om nye strategiske føringer for Osloregionen 2025-2028

Representantskapet i Osloregionen IPR skal minst en gang pr fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet, i henhold til Samarbeidsavtalen.

Den 5. mars inviteres Osloregionens medlemmer (politisk og administrativt) til en heldagssamling med diskusjon om hvilke samfunnsutfordringer og trender man ser fremover og hva som bør være prioriterte satsinger for samarbeidet i Osloregionen for perioden 2025-2028. Resultatet fra samlingen vil være et viktig underlag for utkast til strategiske føringer som sendes på høring blant medlemmene.

Overordnede formål: Mobilisering, fremme eierskap og retning for Osloregionsamarbeidet

 • Fremme eierskap og åpen kommunikasjon om Osloregionens utvikling.
 • Bygge kunnskapsbasert mobilisering og invitere til dialog med bred deltagelse og samarbeid.
 • Innhente innspill og forslag til strategiske føringer 2025-2028.

Moderatorer og prosessledere: Eli Arnkværn Bryhni, Hamarregionen Utvikling og Dag Aanensen, Drammensregionen IPR

Program

Kl 0900: Registrering og mingling. Kaffe/te serveres. Programstart kl 0930

 • Velkommen til strategisamling v/Eirik Lae Solberg, byrådsleder i Oslo kommune og styreleder Osloregionen IPR
 • Introduksjon til dagen og innledende oppgave om strategiske valg mot 2030, v/dagens moderatorer Eli Arnkværn Bryhni, Hamarregionen Utvikling og Dag Aanensen, Drammensregionen
 • Norge mot 2050, samfunnsutfordringer i Norge fremover og hvordan løse utfordringer i samarbeid, v/statssekretær Ole Gustav Narud, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • The Greater Oslo Region seen from an international perspective, v/professor Greg Clark (UK)
 • Om regionalt samarbeid og kommunenes rolle på vei mot lavutslippssamfunnet, v/Gro Sandkjær Hansen, professor by- og regionplanlegging
 • Innledende diskusjon om hva våre viktigste felles samfunnsoppdrag vil være fremover
 • Cafédialog om hva det er viktig å samarbeide om i Osloregionen fremover
 • Veien videre og takk for i dag

 

Underlag til samlingen:

Informasjon om gjennomføring og detaljert program

Faktahefte om Osloregionen 

Strategiske føringer 2021-2024

Se også vedtatt Handlingsprogram for 2024

 

Om Osloregionen IPR

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Regionen har 2,3 millioner innbyggere og over 40 % av arbeidsplassene i Norge. Regionen står også for 40 % av de nasjonale klimagassutslippene på vei (2022). Regionen er en motor for nasjonal verdiskaping og vil være viktig for å nå nasjonale mål på klima, natur og miljø. Osloregionen har i dag tre faglige innsatsområder som medlemmene samarbeider om; Areal og transport, Klima og miljø, Konkurransekraft og attraktivitet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: