Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Representantskapsmøte 18. desember 2023

Startdato: 18.12.2023

Tid: 14:00–15:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens Representantskap, som avholdes

Tid: 18. desember, kl 14.00-15.00

Sted: Teams. Her er teamslenke til møtet.

Innkalling til møte i Representantskapet for Osloregionen IPR 18. desember 2023

Dagsorden for møte 18.12.2023 i representantskapet i Osloregionen IPR, oppdatert 13. desember med kandidater til styret fra Søndre Østfold IPR (sak  27/23)

 

Saksunderlag

Sak 25/23 Utkast til protokoll fra møte i representantskapet den 10. november 2023

Sak 26/23 Handlingsprogram med budsjett for 2024

 

Bakgrunn/hjemmelsgrunnlag

Kommuneloven, Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd

Samarbeidsavtale for Osloregionen IPR

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen