Hopp til innhold

Representantskapsmøte 10. november 2023

 

Velkommen til møte i Osloregionens representantskap, som avholdes

Tid: 10. november, 14.00-16.00

Sted: Teams. Her er teamslenke.

Invitasjonsbrev til representantskapsmøte

Saksunderlag

Oppdatert dagsorden for møte 10.11.2023 i representantskapet i Osloregionen IPR, med valgkomiteens innstilling

Oppdatert saksunderlag 09.11.23 med følgende endringer: Sak 14/23: varamedlem fra Kongsvingerregionen og representasjon fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike er lagt til. Sak 17/23: korrigert skrivefeil på interessepolitisk utvalg

Sak 13 23 Utkast til protokoll fra møte i representantskapet den 8. juni 2023

 

Bakgrunn/hjemmelsgrunnlag

Kommuneloven, Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd

Samarbeidsavtale for Osloregionen IPR

 

Kontaktperson:

Konstituert direktør Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086