Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionens klimaskole: Naturrisikoutvalget og statlige planretningslinjer på høring

Startdato: 29.05.2024

Tid: 08:30–10:00

Sted: Teams

 

Osloregionen inviterer til klimaskole der tema er vårens høringer om Naturrisikoutvalgets utredning og statlige planretningslinjer på klima og energi, arealbruk og mobilitet.

Vi inviterer til diskusjon på hva Naturrisikoutvalgets anbefalinger betyr i praksis og kommentarer og innspill til høringene, inkludert statlige planretningslinjer (SPR).

Program:

  • Presentasjon av anbefalinger fra Naturrisikoutvalget, v/Aksel Mjøs, leder Naturrisikoutvalget
  • Kommentarer til Naturrisikoutvalgets utredning, v/Ragnhild Waagaard, Kommunenettverk for klimaomstilling
  • Kommentarer til reviderte statlige planretningsliner for klima og energi, v/Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune
  • Kommentarer til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet, v/Hans Ole Ringvoll Wærsted, Krødsherad kommune
  • Osloregionens foreløpige vurderinger og videre prosess for høringsinnspill, v/Eva Næss Karlsen
  • Diskusjon og innspill til momenter til høringsuttalelser fra Osloregionen IPR og kommunene.

 

Bakgrunn

I februar ble utredning fra Naturrisikoutvalget lagt frem: NOU 2024:2 – I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge . Utredningen er sendt på høring med svarfrist 30. juni.

I mars ble statlige planretningslinjer på klima og energi og arealbruk og mobilitet, sendt på høring. Osloregionen IPR har fått utsatt høringsfrist til 26. juni.

Regjeringen har lagt ut et webinar om Forslag til nye statlige planretningslinjer som er på høring. Her er lenke til deres webinar.

 


Eva Næss Karlsen

Fagsjef

Areal og transport, klima og miljø

Tlf +47 900 63 086
Send meg en e-post