Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Seminar – Byområdene i NTP 2025-2036

Startdato: 12.02.2024

Tid: 09:00–12:00

Sted: Brød & Sirkus

 

Osloregionen arrangerer den 12. februar seminar om NTP 2025-36 med fokus på byområdene i vår region. Dette inkluderer både store, mellomstore og små byområder i våre 65 medlemskommuner, fra Oslo tettsted til Horten, Hamar og Halden.

Sentralt for Osloregionen er ordningene med byvekstavtaler og bypakker, og hvordan disse kan forsterkes og forbedres i de større byområdene som er aktuelle for slik avtale, samtidig som det også innføres en statlig støtteordning som dekker mindre byområder som ikke er aktuelle for dagens ordninger (som Mosseregionen, Mjøsbyen og Hønefoss).
Påmelding nederst på siden

Program 

Kl. 08.45 – 09.30: Te, kaffe og enkel frokost

Kl. 09.30 – 10.45: Faglige innlegg om NTP og byområdene

  • Velkommen v/ Eva Næss Karlsen, konstituert direktør Osloregionen  
  • Status – dagens statlige støtteordninger til byområder v/ Eivin Winsvold, Osloregionen 
  • Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt (TØI): Hvordan kan NTP 2025-36 bidra til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050? 
  • Alberte Ruud, sekretariatsleder Oslopakke 3Hvordan oppleves ordningen med byvekstavtaler/bypakker fra Oslopakke 3-sekretariatet? 
  • Inger Kammerud, koordinator for Ringeriksregionen: Hvilke behov har Ringeriksregionen og Hønefoss for statlig støtte til byutvikling og transport i ny NTP? 

Pause

11.00 – 11.30: Politiske innlegg om NTP og byområdene 

  • Jane Meyer, varaordfører i Hamar: Byutvikling og transport i Mjøsbyen – behov og ønsker i ny NTP 
  • Innlegg fra rikspolitiker (bekreftes senere) 

11.30 – 12.00: Paneldebatt: Hvordan kan NTP bidra til å nå samfunnsmål i byområdene? 

  • Innlederne inviteres til å delta i diskusjonen 
  • Moderator: Eva Næss Karlsen, konstituert direktør Osloregionen