Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?

Startdato: 03.11.2023

Tid: 10:00–14:00

 

Den 3. november inviterer Osloregionen og Østlandssamarbeidet til konferansen : Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?

På konferansen vil vi presentere resultater i prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport og invitere til en diskusjon om hvordan få fart på utvikling av infrastruktur for nullutslipp og biogass til tyngre kjøretøy. 

Tid:                     3. november kl. 10.00 – 14.00

Registrering og enkel morgenservering fra kl. 09.00

Sted:                   Deichman, Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo

Påmelding:        Meld deg på her

Påmeldingsfrist 24. oktober. Gratis deltakelse

Program

Del 1: Status for omstillingen i transportbransjen

Hva skal til for å nå klimamålene innen veitransport? Mats Nordum, nestleder i transportseksjonen, Miljødirektoratet.

Markedets respons på Enovas programmer innen landtransport. Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef landtransport, Enova

Har vi nok kraft og nettkapasitet? Thea Øverli, Lede.

Grønt landtransportprograms pilotprosjekter. Thor Morten Wangen, kommunikasjonsrådgiver, GLP

Del 2: Grønn næringstransport på Østlandet – hva skjer?

Lansering: Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport. Eirin Lund, seniorrådgiver arealplan, Norconsult

Kartløsning for mulige energistasjoner. Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, Osloregionen

Innlandsporten – Norges første komplette energistasjon. Erik Habberstad, næringssjef, Stange kommune

Energistasjon på Gardermoen. Lasse Sjøvik, prosjektleder, Ullensaker kommune

Energistasjon på Avinors arealer. Amy C. Løken-Erichsen, kommersiell leder og Ole Marius Eibak, fagsjef eiendom, Avinor.

Oslo kommunes tilrettelegging for fossilfrie lastebiler. Margrethe Lunder, klimarådgiver, Klimaetaten, Oslo kommune.

Lunsj

Del 3: Hvordan jobbe videre sammen?

Innledning: Slik skal Energistasjoner for grønn næringstransport bidra til omstillingen.

Panelsamtale med følgende deltakere: Jon Petter Arntzen – Sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Thor Morten Wangen – Grønt Landtransportprogram, Mats Nordum – Miljødirektoratet, Thea Øverli – Lede, Yngvil Holt – Porsgrunn kommune.

Åpent for spørsmål fra salen

14.00 Slutt