Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Ny møtedato 12. juni: Møte i Interessepolitisk utvalg

Startdato: 12.06.2024

Tid: 14:30–15:45

Sted: Teams

 

Velkommen til møte i Interessepolitisk utvalg 12. juni, kl 1430 på Teams

Innkalling med saksliste til møte i Interessepolitisk Utvalg 6 Juni 2024

Saksunderlag:

Sak 16-24. Utkast til referat møte 11. april

Sak 17-24 Sak 17 24 Strategiske Føringer For Osloregionen IPR 2025 2028

Se høringsuttalelser nederst på siden.

Sak 18-24 Høringsuttalelse fra Osloregionen om NOU 2024: 2 I samspill med naturen – naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Til info: Høringsinvitasjon fra Klima- og miljødepartementet

Sak 19-24 Høringsuttalelse fra Osloregionen om forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Til info: Høringsinvitasjon SPR om Arealbruk og mobilitet

Sak 20-24 Høringsuttalelse fra Osloregionen om nye planretningslinjer for klima og energi

Til info: Høringsinvitasjon SPR Klima og energi

 

Vedlegg til Sak 17-24: høringsuttalelser til strategiske føringer:

– Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Råde Kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Lørenskog Kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Mosseregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Kongsvingerregionen

Høringsuttalelse -Strategiske føringer, Drammensregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Søndre Østfold IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Ringsaker kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Ringeriksregionen IPR

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Asker Kommune

Høringsuttalelse – Strategiske føringer, Nittedal kommune