Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Møte i Osloregionens administrative koordineringsgruppe 29. mars 2022

Startdato: 29.03.2022

Tid: 12:00–15:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens administrative koordineringsgruppe,

Tid: tirsdag 29. mars, kl  12.00-15.00
Sted: Oslo rådhus, møterom 1 (inngang fra Rådhusplassen – sjøsiden)

Møteinnkalling med saksliste

Saksunderlag:

Sak 2: Utkast til referat  fra møte 1. februar

Sak 4: Utkast til referat i representantskapsmøte 10. juni 2021

Sak 5: Utkast til referat fra representantskampsmøte per epost i desember 2021

Sak 6: Utkast til Årsberetning 2021 (kommer)

Sak 7: Årsregnskap 2021 og revisors beretning 2021

Sak 8: Forslag til dagsorden for møte i representantsskapet 2. juni 2022

Sak 9: Forslag til medlemskontingent 2022

Sak 12.Organisering av Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for
Oslofjorden og tilhørende vassdrag.

Sak 13. Organisering av prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport

Flere saker skal bli lagt ut fortløpende