Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Interessepolitisk utvalg 24. november 2023

Startdato: 24.11.2023

Tid: 09:00–11:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens Interessepolitisk utvalg, som avholdes

Tid: 24. november, kl 09.00-11.00

Sted: Teams

Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg 24. november 2023 (oppdatert tekst på sak 29/23 den 19.11.2023)

Saksunderlag

Sak 27.Utkast til referat fra møtet den 12. juni 2023

Sak 28. Osloregionens politiske og administrative organer og rutiner for saksbehandling

Sak 28 23 Osloregionen politiske og administrative organer og arbeidsprosesser

Sak 29/23 Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036 frem til Stortingets behandling juni 2024

Høringssvar til transportvirksomhetenes utredninger til NTP 2025-2036

Osloregionens NTP-brief (oktober 2023)

Osloregionens aktivitetsplan for NTP-arbeidet våren 2024

Sak 30/23 Høring av Klimautvalgets NOU 2023:25

Innspill fra Osloregionen IPR til Klimautvalget 2050 – delrapport juni 2022 (PDF).

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen