Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Fagseminar 23. april – Etablering av energistasjoner

Startdato: 23.04.2024

Tid: 10:30

Sted: Strandholmen 4, 3080 Holmestrand

 

I samarbeid med Drammensregionen IPR og Holmestrand kommune, arrangerer Energistasjoner for grønn næringstransport den 23. april et fagseminar.

Merk at en frivillig byvandring, med oppmøte ved Jernbanestasjonen (Nordre inngang v/kollektivterminal) starter 10:30, lunsj starter 11.30, mens selve fagseminaret starter 12:00.

Sted: Holmestrand Fjordhotell (gangavstand fra Holmestrand stasjon)
Tid: 23. april, 11:30 – 15:00

Formålet med seminaret er å skape en arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling knyttet til planlegging, etablering og drift av energistasjoner for tungtransport, med fokus på arbeidet som utføres i Drammensregionen.

Innledningsvis vil deltakere få en praktisk gjennomgang av nylig lansert veileder for etablering av energistasjoner, samt viktige læringspunkt fra prosjektet. Seminaret vil også belyse hvordan samarbeid på tvers av sektorer, og mellom offentlige og private aktører kan bidra til å legge til rette for miljøvennlige energikilder. Spesielt vil rollen kommuner og fylkeskommuner har i omstillingen til et lavutslippssamfunn være et viktig utgangspunkt for innledninger og diskusjon.

Målgruppen for seminaret er politikere og administrasjon i kommunene og fylkeskommunene, Statsforvalter, brukere og energistasjonsaktører, nettselskaper og andre relevante aktører.

Mer informasjon  og påmelding her