Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Næringssamarbeid 21. mars 2024

Startdato: 21.03.2024

Tid: 08:45–11:00

Sted: Teams

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Næringssamarbeid, som avholdes

Tid: 08:45. – 11.00
Sted: Teams

Saksinnkalling med agenda

Vedlegg til saksliste:

Sak 2 – Referat fra møtet 18. januar 2024

Sak 3 – Førsteutkast til strategiske føringer

Sak 4 – Osloregionens arbeid for og med internasjonale kompetansetilflyttere (ettersendt 19. mars 2024).

Kontaktperson

Mari Strømsvåg

Spesialrådgiver

Internasjonal profilering og talentattraksjon (20% i Osloregionen, ellers for Byråd for Kultur og Næring, Oslo kommune)

Tlf +47 975 83 987
Send meg e-post