Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og Miljø 24. august 2022

Startdato: 24.08.2022

Tid: 13:15–15:30

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

Tid: onsdag 24. august, kl  13.15-15.30

Sted: Kongsvinger rådhus, Rådhusplassen

Møtet avholdes som del av felles faggruppesamling på Kongsvinger 24.-25. august.

Invitasjon med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2. Utkast til referat fra møte 19.05.2022.

Sak 3. HØRINGSUTTALELSE NOU 6:2022: Nett i tide – om utvikling av strømnettet 

Saksfremlegg om høringssvar

NOU 2022:6

Sak 5. PROSESS FOR HANDLINGSPROGRAM  og BUDSJETT 2023