Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og Miljø 18. januar 2023

Startdato: 18.01.2023

Tid: 09:15–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

Tid: 09.15-12.00

Sted: Oslo rådhus, møteromssenteret (inngang sjøsiden)

Invitasjon til faggruppemøte 18. januar med saksliste

Saksunderlag:

Sak 2. UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 3. NOVEMBER 2022

Sak 3. HØRING KVU OM VEIBRUKSAVGIFT OG ANDRE ENDRINGER I ELBILFORDELER

Utredning om fremtidig veibruksavgift og bompenger

Sak 4. HANDLINGSPROGRAM 2023 – GJENNOMGANG AV INNSATSOMRÅDE KLIMA OG MILJØ

Handlingsprogram 2023

Tiltaksplan innsatsområde Klima og Miljø(oppdatert 16. januar)

Sak 5. RAPPORTEN OSLOREGIONENS KLIMA- OG MILJØSTATUS 2023

Forslag til disposisjon og fremdriftsplan

Sak 8. OSLOREGIONENS OPPFØLGING NTP 2025-2036

Osloregionens strategi for oppfølging av NTP 2025-2036 (vedtatt i styremøte 9. desember)

Foreløpig utkast kommunikasjonsplan

Sak 10. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

Klimasats – søknadsfrist 1. mars

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen