Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og transport 17. oktober 2023

Startdato: 17.10.2023

Tid: 09:00–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og transport som avholdes

Tid: 09.00-12.00

Sted: Teams

Invitasjon med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2 – Utkast – Referat fra møte i ATP-gruppe 31. august 2023

Sak 4 – Strategiske føringer 2025-2028 – Oppdatert plan for prosess

Sak 5 – Førsteutkast handlingsprogram 2024 og budsjett

Sak 8 – Orientering om : Energistasjonsprosjektet

Info om bl.a. arrangementer: Konferanse 3. nov. Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?

Sak 9. Forslag til møteplan 2024

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen