Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Ekstraordinært representantskapsmøte pr epost

Startdato: 31.12.2021

Tid: 09:00–16:00

 

Til Osloregionens 65 medlemskommuner,

I følge kommunelovens §14 er det representantskapet i interkommunale politiske råd som skal vedta budsjett. Her er det en feil i Osloregionens samarbeidsavtale. For å få en riktig behandling av budsjett for 2022, besluttet styret i Osloregionen IPR den 3. desember at behandlingen denne gang skjer via et ekstraordinært representantskapsmøte pr epost. Dette gjennomføres i henhold til kommunelovens §11 – 8.

Det er to saker til behandling, jfr. vedlagte saksliste:

  1. Godkjenning av at møtet gjennomføres skriftlig pr. epost.
  2. Godkjenning av handlingsprogram med budsjett for 2022 (vedlagt)

Votering skjer ved å svare på den utsendte eposten med JA/NEI på disse to spørsmålene.

For at vedtakene skal være gyldig, må samtlige 65 kommuner svare JA på begge spørsmål. Det er ikke tilstrekkelig at leder for regionråd svarer på vegne av «sine kommuner». Hver og en må gi svar.
Svar kan avgis av den som har denne fullmakten på vegne av sin kommune. Svarere bør avgis så raskt som mulig, helst i løpet av desember. Sekretariatet sender ut referat når alle kommuner har avgitt sitt svar.

Dersom det ikke blir enstemmighet, gjennomføres et ekstraordinært møte i representantskapet på nyåret.

Sekretariatet utarbeider forslag til endring i samarbeidsavtalen til behandling på ordinært representantskapsmøte i juni, slik at ordlyden blir i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Ta kontakt med Øyvind Såtvedt om det er spørsmål