Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

16. august – Arendalsuka: NTP en plan for å nå klimamål og økt konkurranseevne for næringslivet?

Startdato: 16.08.2023

Tid: 12:00–13:30

 

Osloregionen IPR inviterer til seminar på Arendalsuka der vi stiller spørsmål ved hvordan neste NTP kan bidra til å nå klimamål, bidra til økt konkurranseevne for næringslivet og der vi samtidig får en grønnere næringstransport.

Tid: 16. august, kl 12-1330
Sted: Thon Hotel Arendal 

Medvirkende

 • Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (AP)
 • Trond Helleland, 2. nestleder Stortingets transport- og kommunikasjonskomite (H), Stortinget
 • Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder (AP), Viken fylkeskommune
 • Einar Wilhelmsen, byråd for finans (MDG), Oslo kommune
 • Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling (V), Bergen kommune
 • Saxe Frøshaug, ordfører (SP), Indre Østfold kommune
 • Bjørne Grimsrud, adm.dir, TØI
 • Vegard Einan, regiondirektør, NHO Viken Oslo
 • Bjørn Kjærand Haugland, adm.dir, Skift Norge
 • Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, Osloregionen IPR
 • Kari Bernardini, moderator/rådgiver, Norsk Arbeidsmandsforbund

Informasjon om arrangementet oppdateres her.

Bakgrunn

Arbeidet med NTP 2025-2036 er i full gang, der rammebetingelsene er endret. Neste NTP må være realistisk og oppdatert. Vi inviterer ulike fagmiljø og organisasjoner til sine betraktninger, før en politisk samtale om hvordan morgendagens NTP skal møte transportbehovene og klimamål mot 2030.

Bakgrunn: Østlandsfylkene står for 55 % av utslippene fra veitrafikken i Norge og av dette igjen er en betydelig andel fra tungtransporten.

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, 90063086