Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Invitasjon til studietur til København

 

Osloregionen ønsker å invitere med medlemskommuner, organisasjoner, nettverk og andre som jobber med hvordan vår region bør bli bedre på å tiltrekke, ta i mot og beholde internasjonalt talent som vårt næringsliv sårt trenger.

Studietur

Åpent for: Osloregionens medlemskommuner, organisasjoner og andre som er relevant i arbeidet med internasjonale talenter/studenter/forskere, samt. andre relevante kontakter av Osloregionen.Osloregionen står fritt til å prioritere deltagere hvis det er stor interesse.

Hvorfor København?

København og Greater Copenhagen Area er kjent for å være dyktige på å tiltrekke, ta i mot og beholde internasjonalt talent, og denne studieturen er for å lære hvordan deres regionen arbeider, og se på hvordan vi i Osloregionen kan samarbeide for å bli bedre. København har sterkt samarbeid på tvers av offentlig og privat, samt one-stop-shop service for internasjonale, og det er mange organisasjoner som jobber for internasjonale talenter.

Osloregionen foreslår å arrangere studieturen i tilknyttning til Copenhagen International Citizens Days, som er en to-dagers festival for internasjonale borgere i Danmark. Vi har allerede vært i kontakt med København kommune og Copenhagen Capacity som ønsker oss hjertelig velkommen.

Påmelding

For å melde deg på studieturen fyll inn dette skjemaet.

Det er mulig å gi innspill til hvem vi bør besøke, og forslagene under er første forslag på hvem vi bør besøke for å lære om tiltrekking, mottagelse og beholdelse av internasjonalt talent.

Foreløpig program

Torsdag 22. september

Fredag 23. september


I tillegg er det kommet forslag om å besøke: 

Har du et spesielt ønske om en organisasjon/bedrift/annet vi bør besøke?

For spørsmål, ta kontakt med Mari Strømsvåg (975 83 987)