Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Gladnyhet fra EU om togstrekningen Oslo – Stockholm

Denne uken ble det foreslått fra EUs ministerråd at hele forbindelsen Oslo – Stockholm skal være en del av Scan-Med korridoren, et av kjernenettverkene i EUs TEN-T program.

 

Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) har som mål å utvikle et grenseoverskridende europeisk transportnettverk, men strekningen Oslo – Stockholm har imidlertid ikke hatt en prioritert status. Denne uken derimot, foreslo EUs medlemsland at hele denne strekningen legges til når EU reviderer forordningen. Dette betyr et skritt nærmere den formelle beslutningen om å inkludere Oslo-Stockholm-korridoren i Scan-Med, som vedtas endelig i 2023.

Som EUs transportministre legger vekt på, er en viktig målsetning med TEN-T prosjektene å sikre jernbanen som en konkurransedyktig transportform. Osloregionen er opptatt av betydningen en slik forbindelse mellom Osloregionen og Stockholmsregionen vil ha, bl.a. med tanke på næringsutvikling og regionalt samarbeid. Bedre jernbaneforbindelse i denne korridoren vil dessuten konkurrere med fly når det gjelder reisetid, og gi lavere klimautslipp.

I flere år har Osloregionen IPR, i samarbeid med en rekke andre organisasjoner, jobbet aktivt overfor både EU-kommisjonen og norske og svenske myndigheter for at denne korridoren skal bli inkludert. Det er derfor en gladnyhet at EUs ministerråd nå foreslår å prioritere nettopp denne strekningen!