Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

BEST-konferansen 2023: Osloregionen adresserer kompetansebehovet for en bærekraftig fremtid

Osloregionen samlet medlemmer og kontakter på årets BEST-konferanse hvor temaet var hvordan vi skal takle det økende kompetansebehovet i regionen.

 

Arrangementet, som ble avholdt den 8. juni, samlet lokale myndigheter, næringslivsledere og eksperter for å diskutere og utforske løsninger på det stadig voksende gapet mellom tilgjengelig kompetanse og behovene i arbeidsmarkedet.

Foto: Stine Østby/Osloregionen

Med støtte fra NHO og NAV fokuserte konferansen spesielt på rekruttering av utenlandsk arbeidskraft, arbeidsinkludering og etterutdanning som sentrale løsninger på utfordringene.

BEST er all-about the BEST-cases

Konstituert direktør i Osloregionen Eva Næss Karlsen ønsket velkommen til årets BEST før vi fikk en godt innlegg fra konferansier Aon Raza Naqvi. Naqvi fortalte blant annet hans erfaring fra inkludering, arbeidsliv og familiehistorie og gav sitt innspill til konferansens tema.

Osloregionens styreleder Raymond Johansen (Byrådsleder for Oslo kommune) hadde også en innledning hvor viktigheten av å møte kompetansebehovet ble understreket. Medlemmene i Osloregionen står overfor en rekke utfordringer når det gjelder rekruttering av kompetent arbeidskraft, og denne konferansen markerte et viktig skritt mot å finne bærekraftige løsninger.

Get the facts – utfordringer og muligheter for tilgang til arbeidskraft og kompetanse

Foto: Stine Østby/Osloregionen

I løpet av dagen delte leder av NHO Viken Oslo Vegard Einan og leder for kunnskapsavdelingen i NAV Ole Christian Lien sin innsikt og kunnskap om dagens kompetansebehov, og utfordringene som region står ovenfor. Skal vi klare det grønne skiftet og satse mer bærekraftig er vi avhengig at vi får flere ut i arbeid, får flere med kompetansen som næringslivet har behov for, samtidig som vi får flere inn fra utlandet.

Samtidig som de la vekt på betydningen av å skape inkluderende arbeidsplasser for å utnytte den uutnyttede arbeidskraften som allerede finnes i regionen.

Vi hørte også fra Pavel Sindlar som selv flyttet til Norge før pandemien, og hvorfor han synes det er viktig at regionen tenker mer på verdien av internasjonale arbeidstakere og at de ikke opplever at arbeidsgivere anerkjenner deres erfaring.

Internasjonale talenter: behov for å tiltrekke, beholde og bevare utenlandsk arbeidskraft

Foto: Stine Østby/Osloregionen

En sentral tema under konferansen var behovet for utenlandsk arbeidskraft og hvordan vi bedre kan tiltrekke og beholde arbeidskraft, og her deltok Marte Amalie Jonsrud Kaardahl fra Horten kommune, Thea Pope fra Oslo kommune, Christina Gohle fra Expat Network of Søndre Viken og Mari Strømsvåg fra Osloregionen.

Kommunene bør jobbe mer proaktivt med å tilrettelegge for internasjonale som kommer med å tilby spissede tilbud til de internasjonale innbyggerne, samtidig som kommuner, regioner og arbeidslivet bør fokusere mer på stedsmarkedsføring og ikke bare mot turister, men også arbeidstakere.

Fra utenforskap til entreprenørskap: Å få flere flyktninger, internasjonale og andre ut i arbeid

Foto: Stine Østby/Osloregionen

Vi må tenke nytt, og folk er folk var hovedbudskapet til Eli Bryhni fra Hamarregionen Utvikling. Eli var invitert for å snakke om hvordan de sjobber med kompetanse, og tilgang til arbeidskraft i regionen. De legger til rette for møteplasser, internship/traineeship muligheter og tenker både nasjonalt og internasjonalt, fysisk og digitalt, og er villig til å prøve nytt.

Internasjonale Drammen jobber med mange forskjellige innvandrere, og det er sjeldent en løsning passer for flere. Emil Bischoff mener derfor at Internasjonale Drammen lykkes fordi de prøver mange ulike metoder for å få flere ut i arbeid, alt fra mentor program, til utdanning, til karrieredager med flere.

Mayce Dagdoni innledt om at de som ikke får jobb på grunn av deres utenlandske bakgrunn, deltar  ofte på deres forskole for entreprenørsakp, hvor de lærer hvordan de kan skape sin egen jobb, og hun fortalte at 56 prosent av deres deltagere er kvinner.

Utdanning for arbeidslivet: Fagskoler og etterutdanning som veien til suksess

Foto: Stine Østby/Osloregionen

Det er ingen tvil om at etterutdanning og livslang læring er viktig for kompetansebehovet i Osloregionen. Med rask teknologisk utvikling og endringer i arbeidsmarkedet blir det stadig viktigere å oppdatere og utvide kompetansen. Det er viktig at kommuner og næringsliv er omforent om å  støtte og fremme initiativer for å gi ansatte muligheten til å etterutdanne seg, slik at de kan tilpasse seg fremtidens krav og jobbmulighetet, sånn som behovene knyttet til batteri og bærekraft som Espen Berg fra Fagskolen i Viken og Kristin Olivia Gressberg snakket om.

Mette Foss Dalseg fra Læringsfabrikken ved NCE Manufacturing presenterte også om Læringsfabrikken og hvordan den spiller en dobbeltrolle i å både invitere og fasilitere for rekruttering i industrien, men også viktigheten av slike tilbud for å hindre frafall fra videregående skole.

BEST på samarbeid og deling

Foto: Stine Østby/Osloregionen

Konferansen er en arena for erfaringsutveksling mellom kommunene i regionen, og det ble lagt direkte til samtaler og diskutering på bordene. Representanter fra ulike kommuner delte sine utfordringer og suksesser knyttet til kompetanseutvikling og rekruttering. Dette bidro til en bredere forståelse av problemstillingene og inspirerte til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å finne felles løsninger.

Tusen takk til alle som kom, og alle som delte fra scenen – det ble en fin konferanse hvor vi gav mange gode smakebiter på løsninger til den store kompetanseutfordringen vi står ovenfor.

 

Fikk du med deg at vi hadde en grafisk referent på arrangementet vårt?

En hvit tegning med tekst og illustrasjoner fra BEST-konferansen
Se det visuelle referatet fra BEST-konferansen 2023! Vegard Orheim Stoveland var grafisk referent.