Hopp til innhold

Hvordan kan Osloregionen bli best på miljø og klima?

Du får høre om banebrytende innovasjoner fra vårt eget nabolag, om hvordan vi møter klimautfordringene, og hva enkeltpersoner kan få til med skapertrang og kreativitet for å nå bærekraftsmålene.

 • Inspirasjon fra inn - og utland

  Vi har hentet viktige stemmer både fra egen region og ikke minst fra Nederland. Landet som har satt seg som mål å ha en sirkulær økonomi innen 2050. La oss lytte og lære!

TidHva
TidHva
 • 11:20 - 11:45 3 x NY TEKNOLOGI
 • - Den magiske fabrikken

  Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Dette er historien om samarbeid og nye klimavennlige løsninger.

  4 Andreas Gillund


  Foredragsholdere: Andreas Gillund, VESAR og Greve Biogass

 • - Batteri-evolusjonen på Kjeller
  Batteriforskerne ved Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller er i ferd med å kurere rekkeviddeangsten til alle med el-bil.
  Du får høre om superbatteriet og hva som skal til for å ha et verdensledende forskningsmiljø i nabolaget.

  Foredragsholdere: Hanne Flåten Andersen, Institutt for energiteknikk (IFE)

 • - Robotene inntar landbruket

  Robotisering og automatisering gjør landbruket mer effektivt og klimavennlig. Landbruksroboten Thorvald er utviklet av robotgruppa ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås og vekker oppsikt internasjonalt.

  5 Thorvald

   


  Foredragsholdere: Ellen Altenborg og Thorvald, SAGA Robotics AS

 • 11:45 - 11:55 Samtale om ny teknologi

  Moderator: Andreas Wahl


  Foredragsholdere: Andreas Gillund, Hanne Flåten Andersen og Ellen Altenborg

 • 11:55 - 12:20 3 x BYUTVIKLING

   

 • - Hurdal Økolandsby

  Bærekraft, digitalisering og sirkulærøkonomi er på alles lepper om dagen.

  Hva da med begreper som økt livskvalitet, samarbeid med naturen og elementene, fellesskapet og det sosiale liv?

  Hurdal Økolandsby prøver å balanserer alle disse, som et av landets mest unike eksempler innen eiendomsutvikling.

  7 Simen Torp, Hurdal Økolandsby

   


  Foredragsholdere: Simen Torp, Hurdal Økolandsby

 • - Sammen om Kongsvinger 2050

  Sammen med innbyggerne har Kongsvinger kommune staket ut veien for hvordan de ønsker at Kongsvinger by skal utvikle seg fram mot 2050.

  Gjennom en omfattende medvirkningsprosess har innbyggerne tatt eierskap til strategi og et tydelig overordnet byplankonsept.

  8 Nygaard Kongsvinger2050 Hilde Nygaard


  Foredragsholdere: Hilde Nygaard, Kongsvinger Kommune

 • - FutureBuilt: Kilden Barnehage

  Kilden Barnehage skulle bli Oslo kommunes første plusshus. Det ble det ikke. Espen Mikkelsen fra Omsorgsbygg Oslo KF forteller hvorfor det er gode nyheter.

  9 Mikkelsen BEST 2019


  Foredragsholdere: Espen Mikkelsen, Omsorgsbygg

 • 12:20 - 12:30 Samtale om byutvikling

  Moderator: Andreas Wahl


  Foredragsholdere: Simen Torp, Hilde Nygaard, Espen Mikkelsen

 • 12:30 - 13:30 Lunsj

  Lunsjbuffet i restauranten

TidHva
TidHva
 • 14:50 - 15:05 Fra holdningskampanjer til adferdsendring

  Hvor viktig er kommunikasjon for å komme i mål med det grønne skiftet? Beate Nossum deler viktige erfaringer fra norske byers arbeid med klimaarbeidet.

  10 Beate Nossum


  Foredragsholdere: Beate Nossum, Footprint

 • 15:05 - 15:20 FNs bærekraftmål inn i alt vi gjør, v/Lene Conradi, Asker kommune
  Måten nye Asker bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av ny kommune vekker oppsikt i FN-systemet. Her får vi innsikt Askers arbeid med å forankre bærekraftsmålene i planverket.

  Foredragsholdere: Lene Conradi, ordfører i Nye Asker

 • 15:20 - 15:35 cChallenge: Ordførerne tar utfordringen

  Vi er mange som må endre våre daglige vaner for at vi sammen skal skape de store endringer vi trenger for å nå bærekraftsmålene.

  Under BEST2019 får du høre hva tre ordførere har som personlig målsetting når de tar utfordringen om å gjøre endringer i sine daglige rutiner.

  Hva skjer når ordførerne tar klimarbeidet i egne hender? Fra 9 februar kan du følge dem på https://www.klimaordforerne.no

   


  Foredragsholdere: 3 ordførere fra Osloregionen (TBC)

 • 15:35 - 15:55 Yes we can! v/Erik Solheim

  Ved å fokusere på det negative kommer vi ikke i mål med klimamålene. Det har ikke virket til nå og kommer ikke til å virke i fremtiden, sier Erik Solheim.

  Han avslutter BEST2019 med å fortelle deg hva som faktisk nytter, og hvem som må gjøre hva. Vi er svært spente.


  Foredragsholdere: Erik Solheim

 • 15:55 - 16:00 Avslutning

  Foredragsholdere: Andreas Wahl