Hopp til innhold

Hvordan kan Osloregionen bli BEST på gods- og logistikkhåndtering?

Vi står nå i en situasjon med behov for gjenreising av økonomien og økt verdiskaping.  Samtidig skal ambisiøse klimamål nås.

Effektiv gods- og logistikkhåndtering er avgjørende for økonomien. På BEST-konferansen får du presentert utfordringsbildet, høre om Regjeringens og EUs politikk på gods- og logistikkområdet, før spennende foredrag fra ulike aktører om hvordan få effektiv, miljø- og klimavennlig gods- og logistikk på vei, sjø og bane.

TidHva
TidHva
  • Kl 1125 - 1215 - Del 2: Når blir godstransport på vei miljø- og klimavennlig?

    Gods på vei øker og vil øke i fremtiden. I denne sesjonen adresseres hvordan få faset inn nullutslipp på tyngre kjøretøy og de ulike aktørers rolle i anskaffelser. Vi viser frem flere BEST-case, og får da høre om hvordan ulike aktører har tatt en offensiv rolle for å til en mer miljø- og klimavennlig godshåndtering.

     

TidHva
TidHva
TidHva
TidHva