Hopp til innhold

Vi trenger de gode klimahistoriene fra din kommune!

Også i år vil sekretariatet produsere Klimastatus for Osloregionen, med utslippsstatistikk og gode klimahistorier som bærende elementer. Hensikten med historiene er å vise frem alle de gode eksemplene på godt lokalt klimaarbeid, og å inspirere andre kommuner til innsats. Deadline for innsending av bidrag er fredag 30. april

 

Klimastatus 2021 blir den tredje rapporten i rekken. Som i 2020 ønsker vi å bruke de gode historiene i flere kanaler enn bare i selve rapporten, ikke minst på Facebook hvor vi gjennom en kampanje på sensommeren nådde ut til 5500 lesere. Vi vet at det er mange gode eksempler og historier der ute, men vi trenger å få tilsendt disse bidragene. Tips gjerne kolleger i egen kommune hvis du ikke selv har noe konkret! Noen rammer for historiene:

  • I utgangspunktet tiltak som er igangsatt i 2020 eller har nådd viktige milepæler i 2020
  • 250-500 ord
  • Send gjerne med et foto eller annen illustrasjon! Oppgi fotokreditering (og evt. rettigheter)
  • Legg gjerne inn en setning om eventuell ekstern finansiering, for eksempel delfinansiering fra Klimasats

Deadline 30. april. Send historiene til merete.agerbak-jensen@byr.oslo.kommune.no