Hopp til innhold

Vi har ikke noe valg, vi må samarbeide

Sett fra luften dekker Oslo tettsted, inkludert Asker og Bærum, et område som strekker seg langt ut over Oslo kommunes grenser. Delen av Oslo tettsted som ligger i Viken, er den desidert største «byen» i det fylket.

 

Av Øyvind Såtvedt, direktør ved sekretariatet for Osloregionen IPR(fra Budstikka 09.11.2021)

Det er uheldig dersom Viken og Oslo kommune nå skal samarbeide mindre om areal- og transportutvikling.

Når vi ser på hvordan befolkningen beveger seg mellom hjem og jobb, til kultur, opplevelser og service, og samspillet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer, ser vi et område som foruten Oslo består av nesten 30 byer og tettsteder på Østlandet som er nært koblet til hverandre.

Vi snakker om en region som strekker seg fra Halden til Ringsaker, Gjøvik, Ringerike, Notodden og Tønsberg – det tettest befolkede området i Norge, med mer enn 2,3 millioner innbyggere.

Ideelt kan man tenke seg at hver enkelt kommune eller fylkeskommune skal bestemme fullt og helt innen sitt territorium. I praksis må de samarbeide om man blant annet skal lykkes i å skape gode steder å bo, bra transportsystemer og konkurransedyktig næringsliv og i å ivareta hensyn til klima og miljø.

Dette er ikke unikt. I alle storbyregioner internasjonalt må man på en eller annen måte finne samarbeidsordninger.

Det er heller ikke nytt. I 1976 ga staten pålegg om å opprette et samarbeidsutvalg mellom Oslo og Akershus. Akershus (nå Viken) og Oslo har siden 80-tallet samarbeidet om Oslopakker, og senere om byvekstavtale.

I 2008 utarbeidet samarbeidsalliansen Osloregionen, som da besto av Oslo kommune, alle kommunene i Akershus og Østfold, de nærmeste kommunene til Oslo i Oppland, Buskerud og Vestfold samt Akershus og Østfold fylkeskommuner, en felles areal- og transportstrategi. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble deretter pålagt av staten å utarbeide en felles regional plan, som tok utgangspunkt i strategien fra Osloregionen.

I tillegg til en god inndeling i kommuner og fylker trenger Østlandet gode samarbeidsløsninger. Det er bekymringsfullt dersom Viken og Oslo skal samarbeide mindre enn før.

Nå ser det ut til at Viken kanskje skal oppløses. Om det skjer eller ikke, er det god grunn til å ha en gjennomgang av samarbeidet på Østlandet og vurdere hvordan man i fellesskap kan utvikle gode samarbeidsarenaer.

Grenser kan gi begrensninger, men samarbeid kan åpne opp muligheter. De må vi realisere dersom regionen som helhet skal løse felles utfordringer og utnytte felles muligheter. Vi har egentlig ikke noe valg.