Hopp til innhold

Vellykket workshop 9. mai om Miljøhovedstadsåret i Osloregionen

 

Her er presentasjonene som ble gitt under del 1 av workshop 9. mai 2018.

Del 2 – Idedugnad.

Her er oppgavearket som ble brukt i gruppearbeidet, med følgende spørsmål:

1. Miljø- og samfunnsutfordringer. Hvilke tre miljøutfordringer i Osloregionen bør adresseres som en del av miljøhovedstadsåret? Ta med relaterte samfunnsutfordringer hvis relevant. Diskutér og prioriter tre utfordringer.
2. Kriterier.
a. Hva skal til for at miljøhovedstadsåret i Osloregionen 2019 blir en suksess? Diskutér og bli enige om de 3 viktigste kriteriene.
b. Hva er gode kriterier for et miljøhovedstads-prosjekt i en by/kommune/fylkeskommune i Osloregionen?
3. Hvilke konkrete aktiviteter i din by/kommune/fylkeskommune i 2019 som involverer ulike målgrupper (innbyggere, ansatte, næringsliv, besøkende) bør inngå i programmet for Miljøhovedstadsåret?
4. Gode prosjekter å løfte fram. Hvilke eksisterende tiltak eller prosjekter i regionen bør løftes fram som en del av Miljøhovedstadsåret i Osloregionen i 2019?
5. Felles aktiviteter i regi av Osloregionen. Hvilke felles aktiviteter, i regi av sekretariatet for Osloregionen, bør inngå i programmet for Miljøhovedstadsåret i Osloregionen?