Hopp til innhold

Utslippene i veitrafikken i Osloregionen ned med 5 %

Miljødirektoratet har publisert kommunefordelte utslippstall for 2019. Vi har gjort noe foreløpige analyser for Osloregionen. Utslippene fra veitrafikken i Osloregionen har gått ned med 5 % fra 2018 til 2019.  Det er gledelig at utslippene går ned, men det er langt igjen til å nå målene om halvering av utslippene mot 2030.

 

Tall fra miljødirektoratet

Beregningene viser også at Osloregionen stod for 24 % av de nasjonale utslippene i 2019 og for 51 % av de nasjonale utslippene i veitrafikken. Kommunene i Osloregionen sin innsats for å redusere utslipp har derfor stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. For å lykkes er det også behov for samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Osloregionen styrker sitt arbeid på klimaområdet fremover.

Det er ellers verdt å merke seg at den kommunefordelte utslippsstatistikken har mer enn ett års etterslep, slik at tallene ikke fanger opp virkninger av nyere tiltak. Statistikken fanger heller ikke opp alle lokale tiltak som for eksempel innfasing av fossilfri kollektivtrafikk.

Les mer om Osloregionens oppfølging av området klima og miljø

Klimahistorier fra Osloregionen