Hopp til innhold

Ungdom svarte på ordførerutfordring

Nesten 2000 elever fra Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har deltatt i lokale innovasjonskonkurranser i løpet av høsten. Til finalen i Oslo rådhus torsdag den 14. november kom det 110 spente elever.  Konkurransen var tøff.

 

Det var elevene fra Fredrik II videregående skole i Fredrikstad som gikk seirende ut av konkurransen om den beste løsningen for utvikling av bærekraftige byer og samfunn. Tett fulgt av Greåker videregående og Hamar katedralskole.

Ønsker seg bilfritt sentrum

Elevene fra Fredrikstad svarte med egen hjemby som utgangspunkt. De fokuserte på en attraktiv utvikling av byen gjennom et bilfritt sentrum med et gratis kollektivtilbud innenfor området. Juryen begrunnet blant annet sin beslutning med at elevene tok tak i de lokale forutsetningene på en god måte, som vitnet om solid kunnskap om temaet.

Gratis bussbilletter

Elevene fra Greåker presenterte en løsning der man tjener poeng ved å gå, sykle eller løpe. Disse poengene kunne deretter tas ut i gratis bussbilletter. Juryen var imponert over at elevene hadde tenkt på hierarkiet innenfor miljøvennlig transport. Da ved at man først går eller sykler, deretter tar kollektivt om man må det. Dessuten at de benyttet seg av et smart belønningssystem, som enkelt kunne administreres gjennom en app.

Merke matvarer etter miljøavtrykk

Hamar Katedralskole presenterte en løsning for en miljøavtrykksavgift på matvarer. Juryen la særlig vekt på i sin begrunnelse at de hadde tenkt på hvem som kunne være samarbeidspartnere, og videre hvordan ideen skulle implementeres.

Ledende på klima og miljø

Ordførerne i Osloregionen har ambisjoner om at regionen vår skal  være en av Europas mest attraktive regioner og ledende på klima og miljø. Osloregionen er også en av storbyregionene i Europa med høyest befolkningsvekst. Dette må løses med utvikling av byer, tettsteder og transportsystemer som tar hensyn til klima og miljø. Derfor har Osloregionen på vegne av ordførerne bedt ungdommer om hjelp til innovative løsninger på utvikling av byer og tettsteder.

-Morgendagens voksne er sentrale i å løse klimautfordringene, sier spesialrådgiver i Osloregionen og initiativtaker til konkurransen Eva Næss Karlsen. Dessuten ønsket vi å skape begeistring og engasjement lokalt om bærekraftige samfunn, det har vi virkelig klart.

Oslo som miljøhovedstad

Innovasjonscampen er ett av Osloregionens bidrag i det offisielle programmet til Oslo som er europeisk miljøhovedstad i 2019. Det var fungerende byråd i Oslo for Næring og eierskap, Vegar Andersen som åpnet arrangementet. Han var imponert.

– Det er inspirerende og svært viktig å se at ungdom foreslår reelle løsninger som kan bidra til å ta oss gjennom det grønne skiftet. Vi er avhengige av at alle bidrar til omstilling, og her var det mange spennende og godt forberedte presentasjoner.

 Hard konkurranse

I samarbeid med Ungt entreprenørskap var det først avholdt innovasjonscamper på 19 videregående skoler, der en klasse fra hver av skolene så kvalifiserte seg til finalen.

Juryleder Øyvind Såtvedt og direktør i Osloregionen innledet premieringen med å si at det var en vanskelig oppgave å kåre en vinner. Samtidig berømmet han engasjementet.

-Alle ideene som har kommet gjennom innovasjonscampen gir håp og lover godt for framtiden, avsluttet han.

De andre jurymedlemmene var Kjersti Kanestrøm Lie fra Oslo europeisk miljøhovedstad, Thore Vestby tidligere ordfører i Frogn kommune og Jørn Haanæs fra Oslo Business region. Takk til juryen og alle involverte som bidro til et supert arrangement!