Hopp til innhold

Gjenvalgt leder og ny nestleder i styret for Osloregionen

I styremøtet den 5. desember ble Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune, gjenvalgt som styreleder i Osloregionen.  Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, ble valgt som ny nestleder. 

 

Tore Opdal Hansen har deltatt i styret i flere år og er opptatt av det regionale samarbeidet.

-Osloregionen er en viktig samarbeidsarena. Jeg ser fram i mot å ha rollen som nestleder. Jeg er opptatt av at vi spiller hverandre gode. Jeg har stor sans for samarbeidet i Osloregionen og mener vi må tenke helhetlig på framtidig utvikling, sier Tore Opdal Hansen.

Raymond Johansen ble gjenvalgt som styreleder og støtter Opdal Hansens syn på Osloregionen.

– For at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region, må vi samarbeide på tvers av kommuner og fylkeskommuner, sier Johansen. – Denne alliansen er også viktig for å fremme regionens synspunkter overfor nasjonale myndigheter.  Framover er jeg er spesielt opptatt av at Oslo i 2019 vil være Europas miljøhovedstad. Dette er en fantastisk mulighet til å vise frem at vi er Europas grønneste hovedstadsregion, sier Johansen.

Her er pressemelding.