Hopp til innhold

Stor vilje til samarbeid på BEST-konferansens ekspertkafe

Deltakerne på ekspertkafeen som ble arrangert under  årets Best-konferanse viste stor vilje til samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrenser og sektorer. Mange mente at det per i dag er for lite kunnskap om hva hver enkelt kommune/fylkeskommune gjør, og at man må skape flere arenaer for deling av erfaringer.

 

 

Offentlige aktørers rolle som innkjøper ble diskutert, og i denne sammenhengen ble det fremhevet at bestillerkompetanse er en nøkkelfaktor. Mange gode eksempler på samarbeid mellom offentlig og private aktører ble også trukket frem.

Forutsigbare rammebetingelser og tilgang til kapital for å satse på nye (teknologiske) løsninger som ikke er lønnsomme på kort sikt ble fremhevet som viktig for å skape et konkurransedyktig næringsliv i regionen. Man må også tørre å spisse de offentlige virkemidlene inn mot områder hvor regionen har konkurransefordeler.

Osloregionen vil lage et notat som oppsummerer hovedelementene i diskusjonen på ekspertkafeen. Notatet vil være ett viktig innspill til hvordan vi kan styrke Østlandet som verdiskapingsregion. Det eventuelt videre arbeidet med smart spesialisering vil også bli tatt opp i en egen sak til Osloregionens styre i andre kvartal 2018.