Hopp til innhold

Staten må ta ansvaret for å kompensere bedriftene ved lokale smitteverntiltak

Samarbeidsalliansen Osloregionen ber Stortinget om å endre innretning på og finansiering av den foreslåtte kompensasjonsordning for bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak.

 

Den 9. oktober behandler Stortinget et forslag om en kommunal kompensasjon til næringslivet ved lokale smitteutbrudd som kan ha gi uheldige konsekvenser for et koronarammet næringsliv og kommunene i Norge. Forslaget innebærer at deler av kostandene flyttes over til kommunene. Osloregionen har i brev 2. oktober i år bedt Stortinget om at ordningen innrettes tilsvarende den tidligere iverksatte statlige kompensasjonsordningen og finansieres av staten.

-Med dette forslaget bryter Regjeringen sitt løfte om at kommunenes koronarelaterte kostnader skal være fullfinansiert av staten. Mange kommuner er allerede i en ressursmessig krevende situasjon som følge av Covid-19. I verste fall vil en ordning med kommunal medfinansiering kunne gå på bekostning av kommunale tjenester, sier leder i Osloregionens styre byrådsleder Raymond Johansen

Flere kommuner i Osloregionen har opplevd store lokale smitteutbrudd etter sommeren. Næringslivet i regionen har fått merke konsekvensen av tiltakene kommunen måtte gjennomføre for å få kontroll på utbruddet.

I august varslet Indre Østfold kommune regjeringen om at det ved store lokale smitteutbrudd er behov for en lokal kompensasjonsordning som ivaretar næringslivet. Regjeringen har fremmet forslag  om en lokal kompensasjonsordning rettet mot næringslivet som rammes av utbrudd. Den samlede potten er på 200 millioner og kommunene skal forvalte ordningen som en manuell, søknadsbasert ordning.

-Det er positivt og nødvendig at det nå kommer en kompensasjonsordning, men det er svært problematisk om kommunene skal administrere og være med å betale på en slik ordning. Bedriftene i hardt rammede kommuner trenger en treffsikker og ubyråkratisk ordning administrert av staten. Det er omsetningssvikt som er deres utfordring, det mest effektive både for næringsliv og kommuner er derfor at innretningen på den lokale kompensasjonsordningen tilsvarer den tidligere statlige ordningen, sier Saxe Frøshaug ordfører i Indre Østfold kommune.

Fram til nå har bedriftsrettede støtte- og kompensasjonsordninger vært statens ansvar. Det har gjort at kommunene kan gjøre smittevernfaglige vurderinger uavhengig av forventning om økonomisk kompensasjon.