Hopp til innhold

Rekrutterer talent til Osloregionen

Student – ambassadører skal bidra med at flere talenter kommer til Osloregionen for å jobbe. Australia, Tyskland, Mexico og Zimbabwe har allerede en ambassadør og flere land kommer til.

 

Osloregionen er i en periode av sterkt vekst, og behovet for rekruttering av dyktige talent øker fort. Stadig flere arbeidsgivere strever med å tiltrekke norske og utenlandske kandidater til stillinger innen helse, teknologi og andre områder. I NHO sitt kompetansebarometer fra 2019 sier hele 6/10 bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Av disse igjen sier 40 % at de som følge av kompetansemangel har tapt kunder eller markedsandeler samt utsatt utvidelse av virksomheten sin.

For å støtte rekrutteringsarbeidet til arbeidsgivere i regionen har Osloregionen lansert et Oslo Talent Hub. Som et ‘kick-off ’ for initiativet har Osloregionen etablert et nettverk av student – ambassadører. Formålet er at ambassadørene skal bidra med å tiltrekke flere dyktige studenter til regionen og koble dem til karrieremuligheter. Studentene vil dele sine erfaringer med potensielle studenter i Norge og hjemlandet. I januar samlet sekretariatet student – ambassadører fra bl.a. Australia, Tyskland, Mexico og Zimbabwe. Dette i samarbeid med UiO, OsloMet og B.I.

Osloregionen jobber nå med å utvide nettverket av studenter til å omfatte flere universiteter og organisasjoner i regionen. I tillegg vil det inkluderes flere erfarne jobb kandidater, inklusivt mange som har arbeidstillatelse og snakker norsk, engelsk samt andre språk.

Oslo Talent Hub er åpen for all arbeidsgivere i Osloregionen. Ledige stillinger for studenter og erfarne kandidater kan legges ut på Oslo Talent Hub sin Facebook side. Det er anbefalt at stillingsutlysninger er både på norsk og engelsk for å øke talentpoolen. For mer informasjon, ta kontakt Andrea Nylund andrea.nylund@byr.oslo.kommune.no