Hopp til innhold

Profileringsarbeid i Amsterdam

I februar var sekretariatet i Osloregionen og hele vårt advisory board i Amsterdam og Haag for å lære av metodene de jobber etter.

Noen av hovedpoengene fra samlingen som er relevante for Osloregionen, var:

  • Mindre steder rundt Amsterdam profileres som Amsterdam for å gjøre kommunikasjonen enkelt og spissa mot besøkende. Eksempelvis Amsterdam Beaches (stedet heter Zandvoort aan Zee, men det er vanskeligere å trekke turister til et ukjent sted) og Amsterdam Castles.
  • Alle deler av profileringsarbeidet er organisert sammen: Organisasjonen jobber mot besøkende (nasjonale og internasjonale, førstegangsbesøkende og gjentakende, og ferierende og business-reisende), og selskaper/ startups/ talent OG innbyggere.
  • De har en tett samarbeidsgruppe som kalles Amsterdam and Partners, bestående av store selskaper, hoteller og restauranter, universiteter, kulturinstitusjoner, innbyggere og offentlige virksomheter. Det er disse som sammen skaper selve byen, som alle har en interesse av alle målgruppene og at alle trekker i samme retning. Denne gruppen betaler inn en fast sum til arbeidet. Profileringsarbeidet er tett sammenvevd i det øvrige arbeidet i Amsterdam by.
  • Amsterdam and Partners’ totale budsjett er på 11  mill. euro. 57% kommer fra private partnere, og 43% er kommunal støtte.
  • De måler all bevegelse i byen, så de kan ta utgangspunkt i realiteter når de skal spisse markedsføring og prosjekter.
  • Deres webløsning er en “one stop shop” som informerer alle som vil besøke, flytte dit, jobbe, studere og bo i Amsterdamregionen.

Nå er Amsterdamregionen er i en hel annen posisjon og situasjon enn Osloregionen. Amsterdam er et svært kjent internasjonalt, og deres utfordring er overturisme. Men det er nyttig å lære av noen som på mange vis har “kommet så mye lenger enn oss”,