Hopp til innhold

Oslo Arkitekturtriennale 2019

“Arkitektur er ikke bare bygninger – det er rammen for liv, fellesskap og samfunn. Arkitektur påvirker, på godt og vondt, både mennesker og natur. Som fysisk manifestasjon av tiden som var, politikken som former, og kulturen som samler er arkitektur essensielt i alle menneskelige samfunn”

Hanna Dencik Petersson
Direktør, Oslo Arkitekturtriennale

Osloregionen støttet i 2019 Oslo Arkitekturtriennale (OAT) med midler for internasjonal profilering og presse. Det var en internasjonal arkitekturmønstring og arena for formidling av, og diskusjon om, arkitektur og byutvikling. Det var et bredt program med utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner for å engasjere og utfordre arkitekturfeltet, samt å få publikum til å reflektere hvordan arkitektur påvirker oss, og inspirere til lokal og internasjonal debatt om arkitektur og byutvikling.

Temaet for triennalen var “Nok: Arkitektur og nedvekst” og fant sted i perioden 26. september og 24. november 2019, og det ble gjennomført 193 aktiviteter, med over 26 000 besøkende.

OATs viktigste målgruppe var byens befolkning, norske og internasjonale fagmiljøer innen arkitektur og byutvikling og beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning.

Oslo Arkitekturtriennale hadde 66 internasjonale journalister tilstede på arrangementer i Oslo og på åpningshelgen. OAT samarbeidet med Plan- og bygningsetaten, FutureBuilt, Arkitektbedriftene i Norge, og utenriksdepartementet for utarbeidelse av plan og rekruttering av journalister. Det resulterte i 155 oppslag i internasjonale medier om Oslo Arkitekturtriennale og Oslo generelt i magasiner og nettsteder som Architectural Digest, Arch Daily, Dezeen, The Architect’s Newspaper, Curbed, Metropolis, Wallpaper og mange andre. Dette er noen av verdens mest kjente nettsider og magasiner innenfor arkitektur.

Se gjerne OATs årsrapport

Gratulerer med vel gjennomført triennale!