Hopp til innhold

Oslo Brand Partners

Oslo Brand Partners (OBP) er et samarbeid om internasjonal profilering av osloregionen. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge er en forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investering og tilreisende. OBP skal jobbe konkret og praktisk med å styrke Osloregionens internasjonale posisjon gjennom et koordinert profileringsarbeid.

Til grunn for samarbeidet ligger et omfattende strategiarbeid som ble gjennomført i 2014 og 2015. Strategien legger grunnlaget for arbeidet med internasjonal profilering av Osloregionen som gjennomføres i regi av OBP. Strategien er tilgjengelig her.

Aktiviteten i Oslo Brand Partners finansieres blant annet gjennom et frivillig bidrag fra de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemskommuner og -fylkeskommuner som har vedtatt å være «Oslo Brand Partners». Per 1. juni 2018 utgjør dette 30 kommuner/fylkeskommuner.

Oslo Brand Alliance har etablert den digitale verktøykassen www.oslobrandbox.no som inneholder foto, film, fakta, tips og råd om hvordan virksomheter kan bruke profileringsstrategien i egen markedsføring og samtidig bygge opp under merkevaren «Oslo» – være «on brand». «Oslo» er definert som den felles stedsmerkevaren for hele Osloregionen, dvs. alle kommunene og fylkeskommunene som er med i samarbeidsalliansen Osloregionen.

Budsjett og handlingsplan for profileringsarbeidet i 2018 kan lastes ned her: Budsjett og handlingsplan for profileringsarbeidet 2018.