Hopp til innhold

Åtte oppstartsbedrifter fra Energy Valley til Toulouse

Energy Valley mobiliserte teknologibedrifter i klyngen og fra osloregionen til deltakelse på ‘Learning Expedition on A.I & Digital transformation’ i november 2019. Delegasjonen ble ledet av Fransk-Norsk Handelskammer. Osloregionen støttet åtte oppstartsbedrifter med reisestipend for å kunne delta på delegasjonen.

Oslo kommune har en samarbeidsavtale med Toulouse Metropole (kommune), og Energy Valley har en samarbeidsavtale med klyngen Aerospace Valley i Toulouse. Formålet med besøket var å utforske muligheter og potensial for samarbeid mellom fransk aerospace-industri og norsk energisektor, med fokus på A.I. og digital transformasjon. Programmet var utformet med konferanse, workshops og industribesøk.
Den norske delegasjonen i Toulouse besto av til sammen 40 ulike bedrifter og aktører.

Bildet viser startupen Ntention, en av de åtte Osloregionen støttet. Gründerbedriften Ntention har utspring fra NTNU. De har utviklet designet og teknologien bak en smarthanske for astronauter. Samarbeidspartnerne deres omtaler smarthansken som banebrytende for fremtidig menneskelig utforskning av månen og Mars – og eventuelt andre planeter. NASA planlegger å returnere til månen innen 2024 med Artemis-programmet, og deretter sende astronauter til Mars. Astronautene kan bli utstyrt med de smarte hanskene som er utviklet i Norge.

De andre selskapene som fikk reist på utvekslingen, var: Broentech, Intech, 4Subsea, Optime Subsea, Jotne, 7Sense og TracSense.