Hopp til innhold

Survey – access to talents / Undersøkelse – tilgang på internasjonale talenter

Norwegian companies need more competence and talent, but so do other Eruopean companies. What are the challenges and what is the solution?

Norske bedrifter mangler arbeidskraft og det gjør andre land i Europa også. Har vi felles utfordringer, og hva er løsningen?

Norwegian text below:

Benchmark study of attracting and retaining talent in Norway

The Oslo region IPR is involved in a benchmark study across countries in northern Europe to find out how companies can get hold of the talent and competence they need, and how foreign highly-skilled labor experience building a career in Norway.

This is done through two different surveys, one aimed at companies which is about how the company experiences recruiting foreign talent and students in Norway, and how talent experiences getting into the Norwegian labor market.

The survey takes less than 10 minutes to answer, and we look forward to sharing the results in the autumn, and we will send out invitations for the launch.

 

Click here to take the survey

 

Who is behind the survey?

This survey is a collaboration with the Oslo region IPR, European Talent Mobility Forum, Future Place Leadership and Switch to Sweden via Linköping Science Park, funded by Sweden’s Vinnova.
The questions aimed at Norwegian employers are financed by Oslo Municipality, the Business and Ownership Agency.

For questions, please contact:

Mari Strømsvåg

Special adviser
International profiling and talent attraction
Oslo region IPR


Benchmarkstudie om rekruttering og beholdelse av internasjonal talent

Osloregionen IPR er med i en benchmark studie på tvers av land i nord-Europa for å finne ut hvordan bedrifter kan få tak i den arbeidskraften de trenger, og hvordan utenlandsk høy-kompetant arbeidskraft opplever det å få karriere i Norge.

Dette gjøres gjennom to ulike undersøkelser, en rettet mot bedrifter som handler om hvordan bedriften opplever det å rekrutterer utenlandsk talent og studenter i Norge, og en undersøkelse rettet mot internasjonale arbeidstagere og studenter om hvordan det er å søke og finne jobb i Norge.

Undersøkelsen tar under 10 minutter å svare på, og vi gleder oss til å dele resultatene i en rapport til høsten, og vi vil invitere alle vi har delt undersøkelsen med.

 

Klikk her for å ta undersøkelsen

 

Hvem står bak undersøkelsen?

Denne spørreundersøkelsen er et samarbied med Osloregionen IPR, European Talent Mobility Forum, Future Place Leadership og Switch to Sweden via Linköping Science Park, finansiert av Sveriges Vinnova.
Spørsmålene rettet mot norske arbeidsgiverer er finansiert av Oslo kommune, Næring- og eierskapsetaten. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Mari Strømsvåg

Spesialrådgiver
Internasjonal profilering og talent attraksjon
Osloregionen IPR