Hopp til innhold

Støtte til klyngeprosjekter i Osloregionen

Det statlige klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters offentliggjorde for noen uker siden hvilke nye klyngeprosjekter som får støtte fra 2022.

I vår region har vi bl.a. fått en ny interessant Arena-klynge; Circular Wave, basert på to miljøer Osloregionen har samarbeidet med tidligere – Norsk senter for sirkulærøkonomi med hovedsete i Fredrikstad og No Waste! med kontor i Asker. Norsk senter for sirkulærøkonomi og No Waste! er nettverk med base på hver sin side av Oslofjorden, som begge har gode posisjoner innen sirkulær verdikjedeutvikling basert på side- og avfallsfraksjoner som metaller, glass, batterier, plast og organisk avfall.

De to helseklyngene Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech tatt opp i programmet for modne klynger. De har begge kontor i Oslo, men medlemmer fra flere kommuner i regionen. Osloregionen samarbeider med Norway Health Tech om internasjonal talentrekruttering samt eksportfremme av helseteknologi og –kompetanse gjennom prosjektet besøksprogrammet “Sustainable Visits”.

Osloregionen har også fått en Hub-Node; HelseINN fra Innlandet er tatt opp med prosjektet NH2 Helse. Gjennom prosjektet skal Helseinn samarbeide tett med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

Les mer om klyngene her: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2021/klyngeprogrammet-tar-opp-nye-medlemmer-fra-hele-landet/

Bilde øverst: 

Fra venstre: Håkon Hauglie, administrerende direktør i Innovasjon Norge; Janicke Andreassen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet; Anne Cathrin Østebø, Daglig leder i Validé; Lena Nymo Helli, daglig leder Norway Health Tech; Rannveig Finsveen, prosjektleder Helseinn; Ingrid Olstad Busterud, daglig leder Helseinn; og Bjørn Arild Gram, Kommunal- og distriktsminister.
Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge