Hopp til innhold

Spørreundersøkelse

Verden ble snudd opp ned i mars 2020, og økonomi, arbeidsmarkedet og samfunnet står ovenfor en markant endring i kjølvannet av COVID-19. For å sikre en videre positiv utvikling i Osloregionen må nye arbeidsplasser skapes og sikres. Målet med denne undersøkelsen er å identifisere ulike behov for vekst i næringslivet og bidra til mindre arbeidsledighet i vår region.

Osloregionen ønsker å samle privat og offentlig sektor i Oslo og nærliggende kommuner, i et forsøk på å styrke Osloregionens internasjonale omdømme, posisjon i verden, og økonomi. Vi trenger nye talenter til vår region og vårt næringsliv, en tydeligere rolle internasjonalt når det kommer til bærekraftig byutvikling, flere investorer, mer nyvinning og flere bedrifter som kan være med å skape viktige arbeidsplasser i en tid med mye arbeidsløshet i Osloregionen, Norge og i utlandet.

Arbeidet med prosjektet “ReSTART Osloregionen” forutsetter bred involvering av næringsliv og Osloregionens medlemmer, og det legges til rette for bruk av Osloregionens Brand Management Strategy. Ulike markedsførings- og aktivitetskampanjer vil legge grunnlaget for prosjektet, hvor noen kampanjer styres og finansieres av Osloregionen, mens andre kan styres og finansieres av samarbeidspartnere og virksomheter.

Spørreundersøkelse

For å kartlegge behovet til næringslivet i Osloregionen sender vi i januar ut en spørreundersøkelse til virksomheter gjennom våre samarbeidspartnere i kommunene. Vi har engasjert næringssjefer, næringsforum, klynger og handelskamre til å  videreformidle undersøkelsen til virksomheter som er internasjonalt rettet, har internasjonale eiere, samt virksomheter som ønsker å jobbe internasjonalt. Vi vil gjerne ha svar fra ulike bedrifter, inkludert startups, små og mellomstore bedrifter og store konsern. Spørsmålene handler om internasjonale ansettelser, investeringer fra utlandet og utenlandske eiere ved virksomheter i Norge, og besvarelsene vil danne grunnlaget for fremtidige kampanjer. 

Mann ser i kamera og det er tekst som sier finn drømmejobben i Oslo

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli presentert som et samlet resultat i et aggregert format, og ingen informasjon som kan spores til enkelt virksomheter vil bli publisert. Kontaktinformasjonen vil bare bli brukt i forbindelse med kampanjen, og vil ikke bli delt med andre utenfor Osloregionen. Deltagere kan tilbakekalle sitt samtykke til enhver tid, og få sine data og besvarelse slettet fra undersøkelsen.

Klikk her for å gjennomføre spørreundersøkelsen

Hva mener vi med kampanje?

Hvis undersøkelsen viser at det er for eksempel behov for software teknologer i Halden kommune, eller eksperter på batteriteknologi i Kongsberg regionen, kan vi gjennomføre kampanjer hvor vi sammen med næringslivet viser frem hvor attraktivt det er å bo i regionen, sikre gode jobbutlysninger fra ulike bedrifter på engelsk og identifiserer internasjonale markeder vi kan rekruttere fra.

Andre kampanjer kan være rekrutteringsmesser hvor bedrifter aktivt rekrutterer internasjonalt, eller det kan være “Meet the Investor” dager med Innovasjon Norge og Invest in Norway, eller det kan være kunnskapsøkning om investeringsmuligheter i forbindelse med Oslo Innovation Week. Det er mange muligheter!

Har du noen spørsmål?

Mari Strømsvåg
Spesialrådgiver
Osloregionen

Do you need the survey in English?

Send us an email

Create your own user feedback survey