Hopp til innhold

Rapport fra spørreundersøkelse

I januar og februar gjennomførte Osloregionen en spørreundersøkelse av virksomheter i regionen med formål med å identifisere behov og utfordringer knyttet til talentrekruttering og internasjonale investeringer.

I 2021 ønsker Osloregionen å gjennomføre et større prosjekt kalt ReSTART Osloregionen, for å rekruttere og tilrettelegge for internasjonalt talent i Norge og fokusere på internasjonale investeringer i regionen. For å evaluere virksomhetenes behov, ble en spørreundersøkelse utviklet for å se om det er behov for internasjonalt talent, investeringer og hvilke behov internasjonale selskaper i regionen har. Undersøkelsen fikk 134 besvarelser, og gav mye god informasjon som prosjektet kan bygge videre på for å skape gode profileringskampanjer for regionen.

  • Rekruttering av internasjonalt talent er viktig for mange virksomheter men mange vet ikke hvordan man kan eller bør rekruttere internasjonalt. Oslopolitan og Job Board vil være viktig i Osloregionens profileringsarbeid
  • De fleste av virksomhetene har ikke onboarding program for nye internasjonale ansatte, og her er det stort potensial for kommuner og regioner
  • Nesten alle virksomhetene som trenger investeringer gjør det fordi de har utviklet produkt eller tjenester den siste tiden, men få har vært i kontakt om finansieringsmuligheter fra utlandet.
  • Manglende kunnskap om å hente vekstkapital og manglende kontaktflater er en utfordringer for virksomhetene. Osloregionen kan se på mulighetene for å ha matchmaking/meet the investor muligheter
  • Virksomhetene mener selv at hovedfordelene med å investere i norske virksomheter var at Norge har en åpen, stabil og forutsigbar politikk og økonomi, høyt faglig kompetanse, og at det er enkelt å gjøre forretninger i Norge

Les here rapporten fra spørreundersøkelsen