Hopp til innhold

Bedrifter og næringsliv: Trenger dere talent eller investeringer?

Osloregionen søker partnere for kampanjer med fokus på å rekruttere internasjonalt talent og/eller internasjonale investeringer

Osloregionen søker partnere i næringslivet til ReSTART Osloregionens profileringskampanjer som skal gjennomføres i 2021.

Vi vet det er behov for internasjonalt talent for å dekke behov som ikke dekkes av arbeidsmarkedet i Norge, og vi vet at for å kunne øke Norges eksport er mange virksomheter avhengig av å hente kapital for å ekspandere internasjonalt.
Osloregionen ønsker å hjelpe dere!

Ved å gjennomføre stedsmarkedsføring av Oslo og hele regionen ønsker vi å tiltrekke næringslivet oppmerksomhet fra utlandet slik at flere vil vurdere å flytte hit for jobb eller investeringer.

Kampanjer kan inkludere profileringsfilmer om IT bedrifter i regionen som trenger ansatte? En annen kampanje kan være et digitalt rekrutteringsarrangement hvor næringslivet kan møte aktuelle kandidater. Eller hva med promofilmer av bo- og arbeidsmuligheter i konkrete kommuner? Eller Meet the Green Tech industry i regionen myntet på internasjonale investorer?
Multi-pitch arrangement?

Vi er åpne for ideer som dekker behovene til næringslivet og håper DU og din bedrift tar kontakt slik at vi kan lage en kampanje som hjelper dere!

Osloregionen har engasjert kommunikasjonsbyrået Los & Co til å lage materialet for kampanjene og vi vil bruke www.oslopolitan.no i arbeidet med å øke omdømmet til regionen.

Har du et behov for talent eller investeringer? Eller har du kanskje en konkret ide?

Kontakt oss i dag!

Mari Strømsvåg
Spesialrådgiver for internasjonal profilering og talent attraksjon
mari.stromsvag@osloregionen.no
975 83 987.