Hopp til innhold
ReSTART Osloregion

ReSTART Osloregionen

ReSTART Osloregionen er organisasjons hovedsatsning på profilering for 2021.

Osloregionen ønsker å samarbeide med offentlig og privat sektor for å øke investeringer i Norge, sikre nye arbeidsplasser og tiltrekke oss verdens beste talent for å drive økonomien videre. Ved denne kampanjen vil vi å bidra til at Osloregionen kommer styrket ut av pandemien og det økonomiske krisen. Målet med kampanjen er legge til rette for vekst i næringslivet og bidra til mindre arbeidsledighet.

Arbeidet i kampanjen forutsetter bred involvering av næringsliv og Osloregionens medlemmer, og det legges til rette for bruk av Osloregionens Brand Management Strategy.

Ulike kampanjer vil legge grunnlaget for prosjektet, hvor noen kampanjen styres og finansieres av Osloregionen, mens andre kan styres og finansieres av samarbeidspartnere.

For spørsmål eller innspill, kontakt:

Mari Strømsvåg
Spesialrådgiver
Osloregiongen