Hopp til innhold

Presentasjoner fra webinar om innovative anskaffelser og lokal næringsutvikling

Den 2. desember arrangerte Osloregionen sammen med Leverandørutviklingsprogrammet et webinar der tema var hvordan løfte lokal næringsutvikling ved bruk av innovative anskaffelser.

Over 50 personer, i hovedsak fra kommuner i Osloregionen deltok på webinaret, der man fikk presentert hvordan bruke innovative anskaffelser som verktøy for lokal og regional næringsutvikling. Vi fikk presentert hva innovative anskaffelser som metode er,  erfaringer fra innkjøper og leverandører og hvorfor dette er viktig for næringsutvikling.

Ønsket resultat fra arrangementet er økt kunnskap om innovative anskaffelser og at næringssjefer og innkjøpere i kommuner og fylkeskommuner sammen ser mulige synergier ved mer samhandling. Tusen takk til gode og inspirerende innledere!

Presentasjoner:

Horten vgs, en innovativ anskaffelse v/Øyvind Trygstad, rådgiver Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gran VVS – leverandør til Horten vgs v/Georg Gran, styreleder og Henriette Sørebø, prosjektsjef, Gran VVS

  • Raufoss-bedriften Intek Engineering deler sine erfaringer som underleverandør til anskaffelse av elektriske hurtigbåter

Anita Hager, daglig leder Intek Engineering AS

Relevante lenker fra Leverandørutviklingsprogrammet:

Sjekk om anskaffelsen kan gjøres innovativ: https://innovativeanskaffelser.no/starthjelp/

Små kommuner og Leverandørutviklingsprogrammet: https://innovativeanskaffelser.no/blogg/sma-kommuner-og-leverandorutviklingsprogrammet/