Hopp til innhold

Osloregionens internasjonale profileringsstrategi

Ingen velger Oslo ved en ren tilfeldighet, enten det er valg av reisemål, sted å flytte, studere, jobbe, starte en bedrift eller investere. I dag mangler Oslo synlighet, verden kjenner for lite til oss. Hadde flere visst om oss, ville langt flere vurdert Oslo. Vi mangler dessuten en tydelig posisjon. En sterkere merkevare ville gjort at flere ville valgt Oslo.

Etter et omfattende arbeid og bred involvering vedtok Osloregionens styret i 2015 en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen.

Den internasjonale profileringsstrategien, The Oslo Brand Management Strategy, handler om å bygge vår identitet og finne vår egen unike stemme. Vi vil synliggjøre Oslos verdier gjennom å målrette og ikke minst samkjøre ulike tiltak.

En norske versjonen av profileringsstrategien kan lastes ned her. Arbeidet med strategien har vært organisert i prosjektet #ProjectOsloRegion.