Hopp til innhold

Osloregionen satte internasjonale arbeidstakere i fokus under Arendalsuka

Det er mangel på kompetanse i Norge, og behovet for å rekruttere fra utlandet er stort. Osloregionen og Welcome Hub Agder inviterte til to arrangement på årets Arendalsuka for å få oppmerksomhet på hva som må legges til rette for at næringslivet skal få tak i den arbeidskraften de trenger.

Ingen snakker om at Norge er et attraktivt sted å jobbe

Det ene arrangementet handlet om behovet for en nasjonal strategi og/eller en priotiering fra norske myndigheter for å bedre tilrettelegge for tiltrekking av utenlandsk arbeidskraft. Idag har vi Innovasjon Norge for bedriftsetableringer og kapitalinnhenting, og Visit Norway for å tiltrekke turisme, men utenlandsk arbeidskraft som Norge er avhengig av fremover per i dag ikke en nasjonal prioritering. Osloregionen og flere andre byer og regioner jobber proaktivt med tiltrekking av utenlandsk arbeidskraft, men uten noen statlig støtte eller tilrettelegging.

Innledere på dette arrangementet:

Politikere som deltok:

Se opptak fra arrangementet her:

Regioner, næringsliv & sivilsamfunn kan sammen styrke Norges attraktivitet for internasjonalt talent

Det andre arrangementet handlet om beholdelse av talent og ansvaret som alle har når utenlanske arbeidstakere velger å flytte til vår region. Det er behov for et strategisk samarbeid mellom offentlige og det private som kan sikre at tilflyttere blir i Norge over lang tid, man da må det være attraktivt!

Hva må vi gjøre for at byene og regionene blir attraktive?

Jobbtilhørighet, mulighet for medfølgende partner, sosialt nettverk og kunnskap om norsk samfunn – dette kan bedrifter, byer og regioner tilrettelegge for, slik at flere blir boende over tid.

Se oppdatert informasjon på Arendalsuka sine nettsider.

Medvirkende

  • Megan Strand, Prosjektleder, Welcome Hub Agder
  • Mari Strømsvåg, Rådgiver, Osloregionen IPR
  • Agder Fylkeskommune
  • Business Region Kristiansand/Relocation Agder
  • Oslo kommune
  • Move to Gothenburg

Se opptaket fra arrangementet her:

Tusen takk til alle som deltok både fra scenen og som deltager.   

Ekstra takk til Welcome Hub Agder, Abelia, Business Region Kristiansand/Relocate Agder, Invest in Agder og Agder Fylkeskommune som var partnere i disse to seminarene.