Hopp til innhold

Rapport: Oslo State of the city 2020

«Folk drar ikke lenger til byer for å bli rike, men for å bli lykkelige» – Professor Tim Moonen fra Business of Cities London og ansvarlig for arbeidet med «Oslo: State of the City».

For femte åre på rad ble «Oslo: State of the City»-rapporten lansert. Målingen gjøres tracker 500 studier om oppfatningen av Osloregionen internasjonalt. I 2020 er fokuset i rapporten på business, innovasjon, gjestfrihet, entreprenørskap og talentattraksjon. Du kan lese hele rapporten her.

Oslo fikk mer internasjonal oppmerksomhet i 2019 enn noen gang, på grunn av miljøhovedstadssåret, arbeidet med bilfritt sentrum og null CO2-utslipp, og alle satsingene på kunst og kultur. Oslo er fortsatt relativt ukjent internasjonalt, men det går definitivt i riktig retning, etter arbeidet med Osloregionens profileringsstrategi startet i 2015.

Forbedringspotensiale
Professor Moonen peker blant annet på to punkter vi har forbedringspotensiale. Vi trenger et enda bedre offentlig/ privat samarbeid. Osloregionens styrker kommer i følge Moonen i «lommer», og vi trenger å styrke samarbeidet for å hevde oss internasjonalt. Han nevner også at vi er gode på å kommunisere og nå fram med styrkene våre når de gjelder infrastruktur og god offentlig forvaltning osv., men at budskapet om vår «personlighet», menneskene, selve karakteren til stedet ikke kommer godt nok fram. Den delen av arbeidet må vi styrke i profileringsarbeidet.

Ny situasjon med Covid 19
Vi står plutselig i en helt ny situasjon. Korona innebærer at vi må finneplassen vår på nytt i en verden som er fundamentalt forandret på mange områder. Fremtiden er mer usikker, men en ting er sikkert: Ut av krisen vil vi bli møtt av en enda sterkere konkurranse mellom stater, regioner og byer om å tiltrekke besøkende, investorer og talent. Og det er helt avgjørende at også vår region hevder seg. Nå, mer enn noen gang må vi stå sammen for å styrke vår internasjonale attraktivitet og konkurransekraft!

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Oslo Business Region i samarbeid med Oslo Science City og oss i Osloregionen. Den viser at Oslo og Osloregionen har en langt sterkere posisjon internasjonalt nå enn da Oslo Business Region, Visit Oslo og Osloregionen startet samarbeidet med å implementere vår felles internasjonale profileringsstrategi i 2015. Du kan lese profileringsstrategien her.