Hopp til innhold

Nytt næringspolitisk posisjonsnotat i Osloregionen

Osloregionens styre vedtok Næringspolitisk posisjonsnotat 23. juni 2023.

Representantskapet i Osloregionen IPR behandlet den 20. desember Handlingsprogram med budsjett for Osloregionen IPR for 2023. 

Under kapittel 3.2.3. Konkurransekraft og attraktivitet, er følgende punkt nevnt under hovedprioriteringer for 2023: « Utarbeide og forankre et næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen»  

På tross av at næringspolitikk har vært et viktig innsatsområde for Osloregionen IPR i mange år, har samarbeidet frem til nå ikke hatt en felles politisk plattform på dette området, i motsetning til bl.a. areal- og transport og klima og miljø. 

De siste årene har interessepolitisk arbeid fått større betydning i Osloregionen IPR. For at Osloregionen skal kunne ta en aktiv rolle i interessepolitiske spørsmål, er det viktig å sørge for forankring av sentrale politiske posisjoner innfor de områdene som Osloregionen IPR arbeider innenfor.

Takk til alle medlemskommunene og regionråd som har avlevert høringsvar, og til alle som i faggrupper, koordinertingsgruppen, interessepolitisk utvalg samt styret som har gitt innspill og kommentarer til prosessen.

Les næringspolitisk posisjonsnotat her

 

Dette er dokumentets disposisjon:

 1. Innledning
 2. Næringslivet i Osloregionen
 3. Hvorfor Osloregionen er viktig for norsk industri, eksport og det grønne skiftet
 4. Utfordringer og forslag til tiltak. Kapitlet gir først en innledning på hvert tema/underpunkt.Deretter kommer det uttalelser om hva som bør gjøres på de ulike tema.

  Utfordringer og tiltak på følgende tema adresseres:

  1. Tilgang på energi og nettkapasitet
  2. Et effektivt og miljøvennlig transportsystem
  3. Tilgang til kompetanse
  4. Tilrettelegging for kunnskapsbasert innovasjon
  5. Digitalisering
  6. Sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger